Unohditko salasanasi?

Käyttöehdot

1. Yleistä

Originelli verkkojulkaisu on Oriflame Oy:n tuottama palvelu, joka on käytettävissä internet-verkon kautta ja jonka sisällöllinen ja toimituksellinen vastuu on Oriflame Oy:llä. Avaamalla Originelli-verkkopalvelun asiakas sitoutuu noudattamaan näitä Käyttöehtoja koko Originelli- verkkopalvelun osalta edellyttipä palvelun käyttö asiakkaaksi rekisteröitymistä tai ei.

Oriflame Oy:llä on oikeus muuttaa Käyttöehtoja. Muutokset ilmoitetaan Originelli-palvelussa. Asiakas hyväksyy muuttuneen Käyttöehdon jatkamalla palvelun käyttöä.

2. Rekisteröityminen ja henkilötietojen käyttö

2.1. Rekisteröityminen

Asiakas saa palveluun käyttöoikeuden rekisteröitymällä ja  Oriflame Oy:ssä voimassaolevalla käyttäjätunnuksella ensitilauksen tehtyään. Henkilötietojen käsittelyssä ja rekisteröinnissä menetellään henkilötietolain edellyttämällä tavalla. Rekisteröityneiden asiakkaiden tietoja käytetään Originelli-palvelun asiakkaan käyttöoikeuksien ylläpitoon. Asiakkaan Originelli-palveluun antamia yhteystietoja ei käytetä tai luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin ilman käyttäjän antamaa nimenomaista suostumusta.

2.2. Käyttäjätunnus

Asiakkaan käyttäjätunnukset ja salasanat ovat asiakaskohtaisia. Asiakas on itse vastuussa tunnusten ja salasanojen käytöstä ja kaikesta niillä tapahtuvasta käytöstä k a i k i s s a Oriflame Oy:n tarjoamissa verkkopalveluissa. Tunnuksia ja salasanoja ei saa luovuttaa komannelle osapuolelle. Tunnusten väärinkäytöstä tai niiden katoamistapauksissa, on Oriflame Oy:llä oikeus sulkea asiakkaan pääsy Oriflame Oy:n verkkopalveluihin.

3. Palvelu ja materiaali

3.1. Oikeudet

Oriflame Oy:llä on korvauksetta oikeus julkaista asiakkaan toimittamaa materiaalia. Materiaalin toimituksen yhteydessä ja asiakkaan antaman luvan perusteella on Oriflame Oy:llä oikeus julkaista materiaali julkisella www-sivustolla ja/tai luovuttaa osa aineistoa, tai aineistoon liittyvä osa, tai aineistoon viittaava osoite kolmansille osapuolille kuten julkisille keskustelufoorumeille. Oriflame Oy:llä on oikeus muokata asiakkaan toimittamaa materiaalia kuitenkin asiakkaan antamaan lupaan perustuen. Oriflame Oy:llä on myös oikeus olla julkaisematta toimitettua materiaalia mikäli se ei vastaa käyttötarkoitusta. Oriflame Oy ei palauta Originelli-verkkojulkaisuun luovutettua materiaalia.

Asiakkaalla on oikeus tuote-markkinointitarkoituksissa esittää/näyttää/painattaa julkisesti osia verkkojulkaisusta kuitenkin yleisiä yksityishenkilön oikeuksia loukkaamatta.

3.2. Linkitys verkkojulkaisuun
Asiakkaalla on oikeus liittää www.originelli.fi julkisen pääsivun osoite omille verkkosivuilleen.

4. Palvelun käytettävyys

4.1. Palvelun toiminta

Palvelu on toiminnassa 24 tuntia vuorokaudessa lukuunottamatta mahdollisia huolto- tai liiallisesta kuormituksesta johtuvia käyttökatkoksia. Oriflame Oy ei takaa toiminnan kesketyksetöntä tai virheetöntä toimintaa. Oriflame Oy ei vastaa teknisen virhetilanteen tai huollon aikana mahdollisesti katoavista materiaaleista. Oriflame Oy:llä on oikeus keskeyttää palvelu huollon, asennuksen tai teknisen ongelman korjaamisen ajaksi.

Asiakas vastaa itse palvelun käyttämiseen tarvittavien laitteiden, ohjelmistojen ja tietoliikenneyhteyksien hankinnasta ja kustannuksista.

Palvelu hyödyntää kolmansien osapuolien toimittamia, ja asiakkaan itse laitteelleen ladattavia ohjelmanosia kuten kuvan, animaatioiden ja videoiden näyttämiseen tarvittavia ohjelmia.

4.2. Tietoturva

Originelli-verkkojulkaisu on palvelu joka on yleisessä tietoverkossa ja asiakas vastaa itse omien laitteidensa asianmukaisesta tietoturvallisuudesta.

5 Erimielisyydet

Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Mahdolliset riidat ratkaistaan suomalaisessa tuomioistuimessa.